Aktiviteter

Fælles aktiviteter for de 3 afdelinger

 • Orø strand idrætsstævne i maj måned med overnatning i telte samt sportskonkurrencer på Holbæk stadion
 • Fodboldturnering samt bordtennisturnering
 • Årlig sommerfest for vores børn og unges familier i juni
 • Aktiv ferietur i august
 • Halloween
 • Juletur til København hvor der handles julegaver
 • Traditionel Juleaften med god mad, lege samt gaveuddeling
 • Skiferie i uge 2/3

Planlagte – Spiren

 • Svømmehal to gange om måneden (Efterår/vinter)
 • Husmøde cirka 3 gange om året
 • Sportslige udfoldelser på egne fodbold- og basket-baner samt legeområde
 • Trafiksikkerhed gennemcykeltræning
 • Begyndende Træning i selvstændigt at kunne benytte de offentlige transportmidler
 • Ugentlig bål dag i sommerperioden
 • Kreative forløb

Pligter

 • Oprydning og rengøring af eget værelse med tilpasset støtte af en vokse
 • Ansvar for egen tøj kurv
 • Maddag sammen med en voksen

Planlagte – Pilely og Birkely

 • Husmøde en gang om ugen
 • Der arbejdes individuelt orienteret med unge gruppen og derfor er fokus på aktiviteter der tager afsæt i diverse eksterne tilbud

Pligter

 • Fast rengøringsdag hvor eget værelse samt dele af fællesarealer rengøres
 • Fast mad ugentlig mad dag hvor den unge tilbereder mad til den øvrig gruppe
 • Selvstændig vaske dag

Fritid muligheder

 • Fodbold, håndbold, amerikansk fodbold, parkour, spejder, ridning, gymnastik, badminton, boksning, musik, mm
 • Ungdomsskole, knallertkørekort, mm

Børneråd

På Skovly har vi etableret et børneråd med repræsentanter fra hver afdeling. Hver repræsentant vælges for et år ad gangen og funktionen indebærer, at man bringer de forslag, ideer og input der er på de enkelte afdelinger til børnerådsmødet der afholdes ca. 2-3 gange om året.