Børnene

Børne og ungegruppen på Opholdsstedet Skovly er fysisk opdelt i tre afdelinger efter alder, udviklingsniveau og specifikke vanskeligheder.
Gruppenrne består af både drenge og piger. Generelt er børnene/de unge karakteriseret ved at de har tilknytningsforstyrrelser, mangelfulde tilpasningsevner, svage sociale kompetencer samt er følelsesmæssige skrøbelige.

På Skovly har vi en årelang erfaring i arbejdet med børn og unge med ADHD, Tourette syndrom, mentalt retardering og autisme/Asperger. Vi har lægefaglig konsulent Søren krue tilknyttet vores tilbud både i forhold til medicinkontrol og samtaler med vores børn og unge men også som faglig sparringsspartner for personalegruppe

 

Skovly visiterer ikke børn og unge med;

  • Aktivt Stofmisbrug.
  • Kriminel baggrund.
  • Voldelig adfærd.