“Det gamle Julemærkehjem”

Julemærkehjemmet i Mørkøv - Buddes Minde II

Bygningerne som nu huser Skovly har også tidligere fungeret som institution

Indvies 25. september 1912 med plads til 18-20 drenge mellem 2 og 15 år. Hovedparten af børnene kom fra København, og de første mange år hovedsagligt fra arbejderklassen. Omtrent 30 % af børnene led af underernæring, blodmangel eller af fordøjelsesforstyrrelser. En fjerdedel havde kirtelsyge, og da disse børn også var blege og underernærede, har denne gruppe været anseelig.

Ejendommen i Mørkøv havde fæste under Bjergbygård, som var ejet af grev Brockenhuus-Schack. At frygten for tuberkulose havde et solidt tag i folk, vidner det forbud han satte op for børn på Julemærkehjemmet - til trods for at ingen af dem havde tuberkulose: De måtte kun færdes i hans skov, hvis de medbragte et spytteglas!

I 1928 er det slut for drengene i Mørkøv, og hjemmet blev udelukkende for piger. Baggrunden er oprettelsen af Julemærkehjemmet Lindersvold ved Fakse samme år, som blev et hjem for drenge. Julemærkehjemmet i Mørkøv eksisterer frem til 1. oktober 1970. Det er efterhånden meget nedslidt, og man vurderer, at en modernisering ikke kan svare sig. Huset og den tre tdr. land store park bliver solgt for vurderingsprisen, 340.000 kroner, til Foreningen Frie Børnehaver, som opretter en børnehave.