Indflytning

Når et barn eller ung flytter ind på Skovly vil han eller hun blive modtaget af sit primær team som vil være sammen med barnet/ den unge hele dagen.
Inden flytningen har der været et besøg, hvor barnet/ den unge har set det værelse hvor han eller hun skal bo. På værelset vil der være en seng, reol, klædeskab, hylder og tv. Resten er værelset skal barnet/den unge selv være med til at designe.
På indflytningsdagen vil der blive serveret den yndlingsret som han eller hun kan lide.


Transport

Skovly transporterer vores børn og unge til hjemmeweekends to gange om måneden. Vil forældrene selv hente eller aflevere barnet/den unge efter endt hjemmeweekend udbetales der kørselspenge via netbank jvf.statens satser for kørselsgodtgørelse. Dog kun to gange om måneden

Når barnet/den unge når en alder samt niveau hvor det må forventes, at barnet/ den unge selv kan transportere sig til hjemmeweekends, bliver der bestilt et rejsekort som barnet/den unge må benytte til de aftalte hjemmeweekends.

Der er afhentning ved stationen om søndagen når togene kommer ind omkring kl.17.00 hvilket betyder, at vil man hentes af vores bus, så skal man tilpasse sin hjemkomst til det tidspunkt ellers går man.

Brug af rejsekort
De rejsekort som Skovly udleverer til vores børn og unge i forbindelse med transport er Skovlys kort. Man kan benytte et rejsekort til følgende ting:

  • Hjem transport hver anden weekend til forældre. Derudover må kortet ikke benyttes i hjemme weekends. Benyttes det alligevel skal den unge selv betale udgiften.
  • Hvis den unge skal handle tøj, dog skal det være en fast aftale med pædagogen og der gives ikke til flere ugentlige eller månedlige handledage.
  • Transport til et lægebesøg/tandlæge

Lommepenge

Der bliver udbetalt lommepenge  efter KL’s gældende takster. 


Mobil

På Skovly må man godt have sin mobil. Der er lavet individuelle mobil kontrakter med forældre og barn i forhold til brug af mobil.


Computer

Når man flytter ind på Skovly må man gerne have enten sin computer eller IPad med videre med.
Skovly har et trådløst elev/beboer netværk som man kan kobles på. Der er forskel på hvor længe netværket er åbent på de tre afdelinger. I weekends er netværket åbent længere.


Kæledyr

Det ikke er muligt at have egne kæledyr på Skovly. Vores erfaringer har igennem årene vist at det kræver alt for megen planlægning og afhængighed til andre, når man f.eks. skal have passet dyret i weekender, eller når man skal have sit kæledyr med hjem i ferier og weekender.


Rygepolitik

1. Det er kun tilladt for børnene/ de unge at ryge på Skovlys matrikel, såfremt at de har en skriftlig tilladelse fra forældremyndighedsindehavere.

2. Det er strengt forbudt for alle, at ryge indendørs.

3. Børn med rygetilladelse skal være selvforsynende. Dvs. at de voksne på Skovly hverken køber eller låner cigaretter til børnene.

4. Der må kun ryges ved et særligt anvist rygeområde.

5. For de ansatte på Skovly gælder det, at der ikke må ryges i arbejdstiden


Kostpolitik

På Opholdsstedet Skovly er vi optaget af, at vores børn og unge tilbydes en sund og nærende kost. Til morgenmaden serveres der først gryn, dernæst en hjemmebagt brød og mælk som drikkelse. Der tilbydes ikke juice eller kakao med mindre der er en særlig anledning eksempelvis fødselsdag. Vores mad mor klargører frokost som spises på bo delen. Vores rugbrød er groft og hjemmebagt. Til aftensmaden sikrer vi at menuen er varierende fra dag til dag, så vores børn og unge får tilbudt forskellige madoplevelser. Vi serverer kun vand til vores aftensmad.

Derudover står der altid en stor skål med frugt i stuen så vores børn og unge kan få et til to stykker frugt i løbet af eftermiddagen og aftenen.

Som en aftensnack opfordres vores børn og unge til at tage en gulerod eller et andet stykke grønt.


 


Fødselsdag

Barnet/den unge afholder fødselsdag sammen med sin afdeling. Hvis man har gode kammerater fra en anden afdeling, er der mulighed for at invitere en til to med til fødselsdagen.
Om morgen serveres der brød og kage/the birkes på afdelingen og der er pyntet op med flag.
Om aftenen spiser vi den middag som barnet/den unge har ønsket sig med efterfølgende gave, sang og dessert.


Medicin

De børn og unge som får medicin i forbindelse med en diagnose eller kortere sygdomsforløb håndteres af personalet på Skovly. Det betyder, at man som forældre ikke har hverken den praktiske eller økonomiske opgave i forhold til medicingivning. Der er tre medicinansvarlige på Opholdsstedet Skovly som i samråd med lægen sikrer, at medicinen til det enkelte barn/ung er korrekt ordineret og bliver udleveret. Alt medicin er individuelt opdelt i medicinæsker og opbevares i aflåste medicinskabe.

Tøjpenge

Ved indflytning oprettes der en særskilt tøjkontofor det enkelte barn. Til denne indsættes der hver måned et beløb som er fastsat udfra KL’s gældende taksttabel.
Når der skal købes tøj, er det typisk primærpædagogen og den unge der aftaler dag og tidspunkt for byturen. Det mest almindelige er at der spares op et par måneder, så beløbet rækker til lidt større indkøb.
Når den unge er fyldt 16.år skal der også afholdes udgifter til person hygiejne artikler fra lommepengene.