Forældresamarbejde

Forældresamarbejdet er for Opholdsstedet Skovly særdeles vigtigt.

Der lægges op til et gensidigt samarbejde, som bygger på udveksling af informationer og åben dialog.

Forældre til et anbragt barn på Skovly skal opleve, at ledelse samt personale lægger op til et ligeværdigt samarbejde og at man som forældre, altid kan ringe til Skovly uanset tidspunkt.

Der afholdes halvårlige statusmøder med deltagelse af forældre, sagsbehandlere samt relevante samarbejdspartnere, hvor Skovlys skriftlige redegørelse danner grundlag for det videre fremadrettede samarbejde.

Skovly udsender løbende nyhedsbreve med aktuelle informationer bl.a. aktiviteter, ferieplanlægning samt nye tiltag.

Desuden er forældre altid velkomne på Skovly til en kop kaffe eller til spisning sammen med deres barn.