Forældremiddage

På Skovly afholder vi to gange årligt forældre middage. I april og oktober. De præcise datoer kan ses i vores Årshjul.

Forældre middagene er et arrangement hvor både dagbehandlingstilbuddet og Skovly er tilstede.

Det er tænkt som en platform hvor I som forældre får orientering om de aktuelle emner på både Skovly og skolen og hvor I kan stille spørgsmål og få gang i nogle spændende debatter.

Under mødet vil jeres børn blive aktiveret af personaler på Skovly.

Vi runder af med at spise en god middag sammen med jer og jeres børn.