Personale

På Opholdsstedet Skovly har vi ansat en kombination af pædagogisk og praktisk uddannet personale.  For alle vores personaler gør det sig gældende, at de har en bred erfaring og har de faglige kompetencer og kvaliteter som vi vægter som vigtige i forhold til arbejdet med vores målgruppe. Vi er optaget af fælleskompetenceudvikling og vidensdeling i form af ekstern supervision, fagligt relevante temadage og kursusforløb. Derudover har vi en ekstern lægefaglig konsulent tilknyttet i forhold til den del af vores målgruppe som har diagnoser.