Relationspædagogik

Relations pædagogik er ressource orienteret. Det tager udgangspunkt i det, der er, og ikke i mangler og fejlfinding. Det handler om at fokusere på det, der fungerer, det der fungerer godt, og det der giver mulighed for udvikling og trivsel. Relations pædagogik er inkluderende og ikke ekskluderende.

Relations og ressource fokuseret pædagogik på Skovly har følgende omdrejningspunkter:

  • Ressource orientering – ikke finde fejl men styrke og arbejde med potentialet
  • Anerkendelse – vis anerkendelse og ros barnet/den unge for det det kan
  • Accept og respekt – medindflydelse og medinddragelse på eget liv
  • Opmærksomhed og kontakt – nærværende voksne
  • Omsorg og læring – gennem tæt kontakt med troværdige voksne støttes barnet i at udvikle sig
    Disse omdrejningspunkter omfavner den pædagogiske kerneydelse og indsats på Skovly.
    Kvaliteten af relationerne er afgørende for, hvorledes et barn oplever sig selv.

På Skovly arbejder vi i et struktureret miljø præget af forudsigelighed og tydelige rammer.
Som beskrevet er kernen i det pædagogiske arbejde relations pædagogikken, hvor vi møder barnet/ den unge anerkendende og med rummelighed. Herigennem skulle barnet/den unge gerne blive i stand til at få brudt med uhensigtsmæssige og begrænsende mønstre i forholdet til andre mennesker og sig selv.
En anden bærende faktor er omsorgsdelen i det daglige arbejde med børnene og de unge som er et vigtigt element til at opnå den nødvendige tillid og tryghed for personlig udvikling.

De børn og unge som flytter ind på Skovly, vil opleve voksne der lytter til dem og som tilbyder støtte og vejledning i de situationer, hvor der er behov for det. De vil mærke, at de voksne som arbejder på Skovly er autentiske og nærværende.

Vores fokuspunkter er blandt andet, at barnet/den unge får opbygget gode, solide redskaber både i forhold til at håndtere og forstå sig selv men også i sociale kontekster. At barnet/den unge får opbygget et fundament og en tro på sig selv.

Aktuelt...

Sommerfest

Så fik vi endelig mulighed for at afholde vores fælles sommerfest for os alle. Vi …

Birkelys sommertur

Birkelys sommertur gik også mod det jyske . Også for os var det vigtigt at …

Pilelys sommertur

Pilelys tur startede ved Vejle på en lejrplads tæt ved Gudenåens udspring.Vi var heldige med …

Spirens sommertur

Spirens sommer og opsamlings-tur gik igen i år til forskellige shelter og lejrpladser i Danmark. …

En tur på skaterbanen

Der var en del af drengene der havde en del energi  i dag som skulle …

Fotos fra hverdagen

Her er lidt fotos fra afdeling “Spirens” hverdag. Der er nogen der går til ridning …

Scroll to Top