Spiren

På afdeling Spiren er der plads til 8 børn og unge i alderen 7-ca.14 år. Her arbejdes der i et tæt struktureret pædagogisk miljø, hvor hverdagen er bygget op af genkendelighed, tydelighed og forudsigelighed.

Der trænes i både praktiske færdigheder og rutiner. Hvert barn får støtte og hjælp i forhold til rengøring af eget værelse, madlavningsdag, hygiejne, aktiviteter i og uden for Skovlys rammer.

En stor del af hverdagen tager udgangspunkt i det sociale samspil og interaktionen med de øvrige. Der leges og udforskes igennem dette. Der støttes i, at barnet lærer at begå sig i både strukturede og ikke strukturede sammenhænge med andre, ved hjælp af tæt vejledning og guiding fra personalet. Der er fokus på at barnet opnår sociale mestringsstrategier i form af, at kunne udtrykke sig og give plads i samspillet og at egne og andres grænser respekteres.

På Spiren afholdes der husmøder efter behov men det tilstræbes at afholde dem ca 4 gange om året. Her har barnet mulighed for at komme med forslag, ønsker til dagligdagen på Skovly. De voksne har også punkter med til mødet. Der skrives referat af mødet og sættes i Spirens mappe der står på en reol i opholdsstuen.

Der hjælpes med indkøb af tøj samt håndtering af økonomi. (lommepenge).

På Spiren er der faste pladser ved spisebordet. Hvert barn har sit egen farve i tøjet og nattevagterne sørger for, at tøjet bliver vasket.

I opholdsstuen hænger der en stor planlægningstavle hvor hvert barn kan følge med i ugens forløb, både i forhold til planlagte og ikke planlagte ting.

Man kan besøge de andre afdelinger efter aftale med en voksen.

Aktuelt...

En tur på skaterbanen

Der var en del af drengene der havde en del energi  i dag som skulle …

Fotos fra hverdagen

Her er lidt fotos fra afdeling “Spirens” hverdag. Der er nogen der går til ridning …

Spirens Sommertur 2020

Spirens tur i år blev også i Danmark pga Corona-situationen. De valgte at tage til …

Pilelys Sommertur 2020

Pilely satte kursen mod Jylland til deres sommertur. Shelters, telte og bålpladser dannede rammen om …

Birkelys sommertur 2020

Birkelys sommertur var denne gang en vandretur med udgangspunkt i Odsherred. Vi fandt igen denne …

Skitur til Trysil 2020

Vores årlige skitur gik endnu engang til Trysil. Vi havde lejet tre store hytter og …

Scroll til toppen