procedure inden anbringelse

Visitation

Inden et barn eller ung anbringes på Skovly foregår der en grundig visitation, for at sikre at Skovly vil være det rigtige match til barnet/den unge i forhold til problematikker, udviklingspotentiale og den øvrige målgruppe på afdelingen. Vi får primært henvendelser på et samlet tilbud, da vi både har botilbud og dagbehandlingstilbud på samme matrikel. Derfor beder vi først om at få tilsendt relevante baggrundspapirer som gennemlæses af leder, afdelingsleder, skoleleder og lægefaglig konsulent. På baggrund heraf laver vi en målgruppe vurdering og såfremt vi vurderer, at vi kan være et match til anbringelsen, inviteres der til et indledende møde med kommunen. Efterfølgende iværksættes der et møde med forældrene og afslutningsvis inviteres  barnet/den unge på et besøg.